از تاریخ 01/07/97 لازم است شرکت های مجری جهت اخذ نوبت بازدید برای پروژه هایی که شامل اگزاست فن میگردند ، چک لیست مربوطه که در سایت سازمان آتش نشانی بارگذاری گردیده دانلود و با مهر و امضا شرکت برای تعیین نوبت وقت بازدید ارسال نمایند .لازم است طراحی و تایید این نقشه ها توسط مهندس مکانیک شرکت مجری طراحی و بررسی گردد

مشاوره و اخذ تاییدیه ایمنی

طراحی ، مشاوره و نظارت  ایمنی

آیین نامه ها  و مقررات ایمنی آتش نشانی

راهنمای اخذ تاییدیه ایمنی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
   

تمامی حقوق این سایت نزد شرکت امین سازه گستر هورسان محفوظ است